15 Fast Home Remedies To Rid Yourself Of Ingrown Hair

Dealing with ingrown hair on a regular basis can be frustrating. So, here we give you 15 fast home remedies to get rid yourself of ingrown hair.

By Janani
15 Fast Home Remedies To Rid Yourself Of Ingrown Hair

Ingrown Hair

If you notice a sudden outburst on your skin that is painful, red and inflamed then it is probably because of an ingrown hair. Ingrown hair happens as a result of frequent shaving, waxing or trying various other hair removal methods. Ingrown hair is a state in which the hair curls and grows sideways into your skin. This hair problem is most prevalent among people who have coarse or curly hair. Ingrown hair can worsen if infected and it can be characterized as 'Razor Bumps'. These razor bumps can appear anywhere on your skin like face, hands, legs or even the pubic area, that has been recently either shaved, waxed or plucked. The main reason behind ingrown hair is cutting off the hair on your skin unevenly with a sharp tip. Another reason behind ingrown hair is lack of proper exfoliation in your skin. Ingrown hair can look very similar to a pimple. Although it is not a serious problem to deal with it can be still frustrating. With simple home remedies, you can heal and diminish the irritation of your skin caused by ingrown hair. Here are 15 fast home remedies to get rid of ingrown hair.

1. Home Remedies For Ingrown Hair - Sugar

Sugar is a natural exfoliator and can help remove dead cells from your skin. To make this sugar scrub, you can add a quarter cup of extra virgin olive oil or jojoba oil to a cup of sugar. You can even add tea tree oil or lavender essential oil. Apply this scrub on your infected area and rub in a circular motion for few minutes to leave the skin smooth. Use this scrub twice a week to get rid of the ingrown hair. This is one of the best treatments to heal the irritation and infection caused by ingrown hair.

2. Home Remedies For Ingrown Hair - Baking Soda

Baking Soda is a magic ingredient that helps in the soothing of infected skin. It has anti-inflammatory properties that help in relieving the itching and cures the redness caused by ingrown hair. To make a homemade scrub with baking soda, you can mix few drops of water to two teaspoons of baking soda. Apply this scrub gently on the infected area and leave for 5 minutes. Rinse off with lukewarm water. You can use this home remedy twice a day to get faster and better results. This treatment can be used for your infected pubic area due to ingrown hair.

3. Home Remedies For Ingrown Hair - Tea Tree Oil

Tea Tree oil is loaded with benefits that help in the treatment of the infected area. The anti-inflammatory, antiseptic and the anti-bacterial properties present in the tea tree oil soothes the infected skin and heals the irritation caused by the ingrown hair. Mix the tea tree oil with few drops of water and apply the diluted tea tree oil to your skin. You can do this twice a day for better results. This home remedy can be used as a treatment for ingrown hair.

Tinh dầu trà trị mụn The Body Shop Tea Tree Oil. Giá bán: 195k. #Tinhdầu #teatreeoil của The Body Shop chiết xuất từ những lá trà vốn nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn nên có tác dụng làm xẹp mụn, làm lành vết thương cực nhanh. Hầu hết mọi người sử dụng nó như một siêu phẩm trị mụn. Không chỉ những tên mụn to "đầu sỏ" mà ngay cả những đốm mụn li ti trên bề mặt da cũng sẽ được dẹp gọn nếu được chấm Tea Tree Oil. Ngoài tác dụng chính được hầu hết mọi người biết đến Tea Tree Oil còn được dùng khi có vết thương hở như bị đứt tay, mụn bị vỡ, vết xước da bị chảy máu... hay khi bị côn trùng đốt, tất cả đều được tinh dầu trà dẹp yên! Những vết thương hở nhỏ thì dùng Tea Tree Oil cũng làm lành rất nhanh do có tính sát khuẩn & khả năng khôi phục kì diệu. Tinh dầu trà còn có tính năng giữ ấm bàn chân và triệt mùi hôi chân. Để xông hơi mặt, cho ba hoặc bốn giọt sản phẩm vào một chén để xông hơi bằng hơi nước, hơi nghiêng mặt phía trên chén, và trùm đầu bạn bằng khăn lông. Xông hơi thật sâu trong vài phút. Ngưng sử dụng ngay nếu thấy bị dị ứng. THÀNH PHẦN: - Dầu cây chè hữu cơ từ Cộng Đồng Thương Mại Công Bằng xuất phát từ chân núi Kenya. - Lá cây chè được hái bằng tay và hơi nước cất để giải phóng dầu. Thương mại của The Body Shop với tổ chức Nông dân Kenya khuyến khích các phương pháp canh tác bền vững và hữu cơ giúp bảo vệ đa dạng sinh học tự nhiên của khu vực. *** Hướng dẫn sử dụng: -Đối với các khuyết điểm hoặc đốm mụn trên da, sử dụng sản phẩm trực tiếp ngay tại vùng da đó bằng cách dùng ngón tay hoặc dùng bông cotton tự nhiên thoa đều lên . - Khi tắm, bạn cho sáu giọt sản phẩm vào trong bồn tắm và hòa tan bằng tay của bạn, sau đó ngâm mình vào, để được làn da mềm mại và lưu lại hương thơm. Dung lượng: 10ml Xuất xứ: Anh #thebodyshop #trimun #tinhdautrimun#dauchamtrimun #tinhdautra #tinhdautrateetreeoil #trimun #TinhchấtItsSkin #tinta #2512cosmetic

A post shared by ✒2512cosmetic (@0.5n_shop_) on

4. Home Remedies For Ingrown Hair - Salt

The magic ingredient that is easily available in your kitchen is salt. Salt does wonders to your skin it promotes blood circulation, heals faster and reduces inflammation on your skin. Mix few drops of water and salt, make a paste and massage it on your infected skin caused by ingrown hair. Leave it on for 10 minutes and then wash it off with lukewarm water. You can continue using this salt treatment twice a day till your ingrown hair problem is cleared up. This is one of the best home remedies for ingrown hair problem.

Salty

A post shared by Beautifully Served By Jill (@beautifully_served) on

5. Home Remedies For Ingrown Hair - Oatmeal

Oatmeal is loaded with anti-inflammatory and antioxidant properties that heal the problems caused by ingrown hair. It acts as a soothing agent that relieves the redness and irritation of the affected skin as a result of ingrown hair. You can add yogurt and honey to roughly grounded oatmeal. Apply this paste to your infected skin. This is one of the best home remedies for treating ingrown hair. This provides better and faster results. You can use this home remedy for treating the pubic area that is affected by ingrown hair.

6. Home Remedies For Ingrown Hair - Honey

Honey has magical properties that can leave the skin moisturized. Honey is an antiseptic agent that reduces swelling and inflammation of the ingrown hair. Apply a layer of honey directly on the infected area to heal the ingrown hair. Massage the raw processed honey and leave it on for 10 minutes. Rinse it off with lukewarm water. This leaves the skin hydrated and treats the skin the right way. You can use raw processed honey all over your body including your pubic area. This is one of the best home remedies for ingrown hair.

7. Home Remedies For Ingrown Hair - Cucumber

Cucumber heals the redness and irritation caused by ingrown hair. The water content in the cucumber reduces inflammation and heals the pain. It leaves the skin moisturized and smooth. The right way to use cucumber is to cut the slices and dab them on the infected area. You can also puree the cucumber and massage the puree on your skin directly for treating the ingrown hair. This ingredient can be used for treating the infections of ingrown hair in your pubic area as well.

8. Home Remedies For Ingrown Hair - Potato Peel

Potato peels are said to have antioxidant that helps in healing the infections caused by ingrown hair. Use a freshly peeled potato skin to secure the infected area. If needed you can even use a band-aid to hold the potato peel. You can leave it on for 15 minutes for the skin to heal. Potato peels can be used on your skin as long as the ingrown hair gets treated. Potato skin is very effective in bringing out the hair from the skin. This is one of the best home remedies for treating ingrown hair.

9. Home Remedies For Ingrown Hair - Black Tea

Black Tea contains a lot of tannic acids that helps in reducing inflammation and swelling of the infection caused by ingrown hair. It soothes the skin and reduces the itching and redness. You can use black tea bags and rub them all over the infected skin. Dip the tea bag in water and use the water to treat the affected area. You can use this black tea bag every week to treat the infected skin. This is one of the best home remedies for treating ingrown hair.

10. Home Remedies For Ingrown Hair - Aloe Vera

Aloe vera is loaded with benefits that heal ingrown hair. Aloe vera is great for skin and treats the infection and reduces itching, redness, and inflammation. Mix the aloe vera gel along with coconut oil and use it directly on your skin for treating the skin. Aloe vera does wonders for your skin and reduces ingrown hair and razor bumps. Aloe vera can be used all over your body for treating the damage caused by ingrown hair. Although you must be cautious while using aloe vera gel if you are prone to allergies.

Nos han preguntado mucho sobre los ingredientes que utilizamos para elaborar nuestro serum de camu camu. 🌿 La base esta elaborada con jugo concentrado de aloe vera 100% certificado orgánico. Se prensa el filete interno del aloe vera, que es fileteado a mano el mismo día que se cosecha. El jugo obtenido es filtrado para eliminar impurezas y es la base que usamos para nuestro delicioso serum. No se diluye con agua ni con ningún otro ingrediente de relleno, por lo que obtenemos un producto muy concentrado, con activos vivos, rico en nutrientes y vitaminas que penetran en tu piel para hacer un excelente trabajo. Usalo con constancia y verás resultados maravillosos en tu piel. 💙💙• • • #organic #vegan #raw #handmade #fairtrade #crueltyfree #toxinfree #chemicalfree #biodegradable #ecofriendly #natural #skincare #aloevera #aguadenube #Repost @agua_de_nube with @insta.save.repost • • •

A post shared by Mujer_Natural (@mujernaturalvhsa) on

11. Apple Cider Vinegar

Apple Cider Vinegar has anti-inflammatory and antibacterial properties that work great for your skin in treating ingrown hair. Apple Cider Vinegar eliminates the bacteria and reduces the inflammation on your skin. Dilute the apple cider vinegar and dab them in your cotton balls and apply them in the infected area. This treats the skin and heals the redness, itching, and inflammation of the skin. Use this home remedy on your skin on a regular basis for treating the damaged skin due to ingrown hair. But make sure that you do a patch test on your skin before applying it.

12. Home Remedies For Ingrown Hair - Coconut Oil

Coconut oil is loaded with benefits that heal the inflammation, pain, and helps get rid of ingrown hair. Coconut oil has antifungal and antibacterial properties that clear the damage caused by ingrown hair. Apply the coconut oil on your skin directly to cure the irritation and itchiness on your skin. Use coconut oil as long as there is irritation on your skin. This is one of the best home remedies for treating ingrown hair.

13. Home Remedies For Ingrown Hair - Lemon

Lemon Juice has acidic properties that can kill the bacteria that has been caused by ingrown hair. Lemon juice exfoliates your skin and leaves the skin moisturized. It removes the dead cells and helps in the treatment of ingrown hair. Extract the lemon juice on the affected area and massage in a circular direction. Rinse it off with lukewarm water. This home remedy can be repeated as long as the damaged skin heals due to ingrown hair.

14. Home Remedies For Ingrown Hair - Castor Oil

Castor Oil is a home remedy that helps in healing the infection as a result of ingrown hair. Castor oil clears the impurities in the skin and nourishes the skin the right way leading to prevention of ingrown hair. Apply castor oil directly to your infected skin and leave it on for few minutes. Soak a washcloth in warm water and then dab it on your skin to remove the castor oil. You can use this home remedy technique as long as your ingrown hair problem persists. You can use castor oil all over your body including your ingrown hair in the pubic area.

15. Home Remedies For Ingrown Hair - Garlic

Garlic is packed with benefits that heal the swelling and damage on the skin caused by ingrown hair. Garlic has antibacterial and antiviral properties that treat the skin from damage. It also has sulfur that gets rid of ingrown hair naturally. Make a paste of garlic and apply it on the infected area and then leave it in for 20 to 30 minutes. This is one of the effective home remedies for treating skin damage caused by ingrown hair. You can use this home remedy as long as the skin heals and you get rid of ingrown hair.

To Sum Up

Now that you know the home remedies for preventing ingrown hair it is better your start using these remedies for treating your infected skin. Though ingrown hair is not a serious issue the itching, redness, and swelling can irritate your skin and can cause damage. So, whenever you wax or shave your hair make sure you do it the right way to avoid ingrown hair. Try to minimize the ingrown hair by following the proper techniques.

RELATED POSTS